Användarvillkor

Restriktioner

Upphovsrätten till allt material som publiceras på denna hemsida tillhör Komodo (Komodo ekonomisk förening, Org.nr. 769615-5469), eller den person som ursprungligen skapat materialet. Förutom de undantag som specificeras i denna text får inget material kopieras, reproduceras, distribueras, laddas ned, uppvisas, sändas eller spridas på något sätt. Detta innefattar, men begränsas inte av, elektronisk och/eller mekanisk spridning, fotokopiering, inspelning eller annan spridning utan skriftligt tillstånd från Komodo eller upphovsrättsägaren. Tillstånd att visa, kopiera, distribuera och ladda ned material från denna hemsida för personligt, icke-kommersiellt syfte beviljas i de fall då materialet bevaras i sin ursprungsform och då upphovsrätten och annan information om immaterialrättsligt skydd vidareförmedlas. Tillståndet upphör automatiskt vid överträdelse av användarvillkoren. Om detta sker måste allt nedladdat och/eller utskrivet material omedelbart förstöras. Det är också förbjudet att utan Komodos tillstånd på andra servrar återspegla det material som finns på denna hemsida. Otillåten användning av material som är publicerat på denna hemsida kan inkräkta på upphovsrättslag, varumärkeslag samt andra lagar.

Begränsad ansvarsskylldighet

KOMODO ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÅ SOM FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRTJÄNST VILKET ORSAKAS AV ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGAN TILL ANVÄNDNING AV, MATERIALET PÅ DENNA HEMSIDA. KOMODO AVSÄGER SIG KOSTNADSANSVARET OM ANVÄNDANDET AV MATERIAL FRÅN DENNA HEMSIDA RESULTERAR I ATT UTRUSTNING ELLER DATA MÅSTE SERVAS, REPARERAS ELLER KORRIGERAS.

Överföring

Allt material och information, samt alla idéer som sänds till eller läggs in på Komodos hemsida ses som icke-konfidentiellt och icke immaterialrättsligt skyddat, och kan komma att spridas eller användas av Komodo och med dem associerade organisationer för ospecificerade ändamål. Dessa innefattar, men begränsas inte av, utveckling, tillverkning och marknadsföring. Förutom i ovan nämnda situationer hanteras all information som kommer Komodo tillhanda via denna hemsida i enlighet med Komodos integritetspolicy för Internet. Det är förbjudet att i anslutning till denna hemsida placera eller sprida olagligt material, innefattande upproriskt material, hets mot en nationell eller etnisk folkgrupp, barnpornografi, olagligt våld, samt att bryta mot upphovsrättslagen, eller att på annat sätt bryta mot lag.

Uppdatering av användarvillkor

Komodo kan när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna hemsida. Anspråk som relaterar till, och användning av denna hemsida och innefattande material, skyddas av svensk lag.